Գաղտնիության քաղաքականություն

 Ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությունը խիստ կարևոր է մեզ համար, ուստի մենք մշակել ենք սույն «Գաղտնիության քաղաքականություն»-ը, պարզաբանելու, թե ինչպես ենք մենք հավաքագրում և օգտագործում Ձեր անձնական տվյալները: Մենք ապահովում ենք Ձեր տվյալների գաղտնիությունը և վստահեցնում, որ այն չի կարող փոխանցվել այլ անձանց: Տեղեկությունների հավաքագրումը Մենք կարող ենք հավաքագրել, պահել և օգտագործել հետևյալ անձնական տեղեկությունները. անուն-ազգանուն, էլ. փոստի հասցե, բնակության հասցե, հեռախոսահամար, առաքման հասցե, Առաքմումը կատարվում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե  գնվող պարագան խանութում առկա չէ, եթե առկա է ապա մեկ րվա ընթացքում: Եթեպատվերի համար վճարումը կատարվել է բանկային փոխանցման միջոցով, ապա դուք ստանում եք համապատասխան նամակ վճարման բարեհաջող ավարտի մասին  և այդ պահից սկսած գործում է առաքման ժամկետը: : Մենք չենք տիրապետում Ձեր վճարային քարտի որրևէ տվյալի, քանի որ առցանց վճարումներն իրականացվում են Arca և VPOS վճարային համակարգերի միջոցով, կայքում Ձեր կատարած գնումների պատմությունը, նախընտրած ապրանքների ցանկը և այլն: Տեղեկությունների օգտագործումը Մեզ համար անձնական տեղեկությունների հավաքագրման հիմնական նպատակը Ձեզ ապահով, բարձրակարգ, արդյունավետ և անհատական ծառայություններ մատուցելն է: Սույնով Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը մեզ` օգտագործելու Ձեր անձնական տվյալները հետևյալ նպատակներով` Ձեր պատվիրած ծառայությունների մատուցման և անհրաժեշտ օգնության տրամադրման, մեր առաջարկած ծառայությունների, ինչպես նաև գովազդի կանոնակարգման և կատարելագործման, լրացուցիչ տեղեկատվության անհրաժեշտության պարագայում Ձեզ հետ կապ հաստատելու, Ձեր կողմից կատարված պատվերը հաստատող, ինչպես նաև սխալ կամ թերի լրացված դաշտերի մասին տեղեկացնող և այլ բնույթի էլեկտրոնային նամակների ուղարկման (օրինակ` պրոմո առաջարկներ, եթե բաժանորդագրված եք մեր փոստառաքման ծառայությանը): Հաշվի պաշտպանվածություն Ձեր գաղտնաբառը հաշիվ մուտք գործելու Ձեր բանալին է: Գաղտնաբառ ընտրելիս օգտագործե’ք թվերի, տառերի և հատուկ նիշերի չկրկնվող համադրություն: Մի՛ տվեք Ձեր գաղտնաբառը մեկ ուրիշին: Եթե, այնուամենայնիվ, փոխանցել եք Ձեր տվյալներն այլոց, հիշե՛ք, որ Դուք պատասխանատու եք Ձեր հաշվի անունից կատարված բոլոր գործողությունների համար: Գաղտնաբառի կորստի դեպքում կարող եք վերականգնել այն կայքի օգնությամբ: